FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Kom­mu­nen po­li­san­mä­ler olov­lig av­verk­ning”:

Har den be­rör­da gott om peng­ar så kan den sä­kert be­ta­la si­na bö­ter

El­ler så kan kom­mu­nen el­ler länsty­rel­sen skö­ta si­na fö­re­ha­van­den så att mar­ker­na in­te väx­er igen, förr var det kor el­ler får som höll mar­ker­na öpp­na. Idag är många strand­om­rå­den po­ten­ti­el­la brand­här­dar och vem tar an­svar för det om det bör­jar brin­na?

Var­för är det mer risk för brand på en strandäng än ute i sko­gen ? Skall man rö­ja all mark i Sve­ri­ge som kan bör­ja brin­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.