Vi be­hö­ver var­ken krig el­ler per­ver­sio­ner

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på in­sän­da­ren ”Per­ver­tion ej nöd­vän­dig” (27/7).

SAMFÖRSTÅND. Det går att und­vi­ka krig och de­struk­tivt van­sin­ne. Män­ni­skan le­ker Gud med eld i krut­rum­met som är fyllt med för­in­tel­se­va­pen.

Pri­de har ska­pat för­stå­el­se för män­ni­skans olik­he­ter och skydd för mi­no­ri­te­ter. Men om Pri­de blir mi­li­tant kom­mer många tap­pa för­tro­en­det för or­ga­ni­sa­tio­nen. Extrema grup­per in­om Pri­de kan ska­pa pro­blem.

Hans Hil­ding

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.