Fak­ta: Ös­ter­går­den

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Ös­ter­går­den är det gam­la nam­net på Träslövs­vä­gen 23. Ett bo­en­de i fem vå­nings­plan med tio en­he­ter. På vå­nings­plan ett och två är en­he­ter­na av­sed­da för per­so­ner med de­mens­sjuk­dom. Var­je vå­nings­plan har 16 plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.