Fak­ta: Stu­dent­bo­stä­der

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Av stu­den­ter­na på Cam­pus pend­lar mel­lan 30 och 40 pro­cent från Gö­te­borg. Mel­lan 20 och 25 pro­cent är var­bergs­bor se­dan ti­di­ga­re.

* Var­berg har ing­en bo­stads­ga­ran­ti, som vis­sa and­ra stä­der.

* Kom­mu­nen har ett studentboende med 54 rum på Ös­ter­går­den med egen wc/dusch, men de­lat kök/all­rum.

* År 2012 upp­lät Var­bergs Sten­fas­tig­he­ter 60 stu­dent­lä­gen­he­ter på Eng­el­brekts­ga­tan. Det är eg­na lä­gen­he­ter på 1 el­ler 1, 5 rum och kök.

* Des­ti­na­tion Apel­vi­ken har hyrt ut stu­gor till stu­den­ter un­der vin­ter­sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.