Fak­ta:

Sök­tryck hög­sko­la

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Första­hands­sö­kan­de 2017 (jäm­fört med 2016)

* Bu­tiks­chefs­pro­gram­met: 78 (-9)

* Event Ma­na­ge­ment: 191 (-34)

* För­s­kol­lä­ra­re: 55 (-12)

* Grund­lä­ra­re: 29 (+2)

* Stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re: 198 (+19)

* Sjuk­skö­terske­pro­gram­met: 115 (0)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.