NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Varberg -

Sten­bi­ten 8, Al­mers Väg 19, Var­berg. Säl­ja­re: Dan-an­ders Carls­son och Patrik Ro­bert Dahl­gren. Kö­pa­re: Jo­han Sti­gens Fas­tig­he­ter AB. Kö­pe­sum­ma: 12 800 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 4 559 000 (2016) kro­nor.

Träslövs-näs 5:1, Mar­bo­vä­gen 13, Var­berg. Säl­ja­re: Sten Åke Nyqvist och Ma­ri­an­ne Nyqvist. Kö­pa­re: Åsa Ma­ri­an­ne Malm­s­ten och Erik Pe­ter Malm­s­ten. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 226 000 (2015) kro­nor.

Blå­kloc­kan 17, Maskrossti­gen 8, Var­berg. Säl­ja­re: An­na The­re­se The­an­der och Las­se He­inz Jo­han Kohn­ke. Kö­pa­re: An­na The­re­se The­an­der. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 710 000 (2015) kro­nor.

Tof­ta 15:2, Ran­ne­vä­gen 19, Var­berg.

Säl­ja­re: Dan Al­bert Hag­ström och Åsa Ma­lin Ce­ci­lia Påhls­son. Kö­pa­re: Ing-ma­ri Eriksson. Kö­pe­sum­ma: 2 210 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 019 000 (2015) kro­nor.

Stenå­kern 28, Stenå­ker­ga­tan 12, Var­berg. Säl­ja­re: Eva Ma­rie Sen­by. Kö­pa­re: Stig Tex­as Gö­ran Jo­sefs­son och Emelie Lin­nea Ma­ria Ek­ström. Kö­pe­sum­ma: 4 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 2 284 000 (2015) kro­nor.

Tyl­le­red 1:24, Bro­gård 4, Tvåå­ker.

Säl­ja­re: Kerstin Lil­le­vi Jöns­son och Leif Char­lie Jöns­son. Kö­pa­re: Si­mon Char­lie Jöns­son och Jo­han­na Moa Lin­nea Jo­hans­son. Kö­pe­sum­ma: 2 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 819 000 (2015) kro­nor.

Smi­de­stång­en 3, Härd­ga­tan 34, Var­berg. Säl­ja­re: Stig Ivan Wall och Bror Gö­ran Wall. Kö­pa­re: Wall­hall i Var­berg AB. Kö­pe­sum­ma: 10 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 5618000 (2013)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.