Utryck­ning för ko i nöd

Hallands Nyheter - - Varberg - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

Un­der lör­dags­kväl­len fast­na­de en ko i en tjärn ut­an­för Var­berg.

Un­der lör­dags­ef­ter­mid­da­gen kom ett larm till SOS Alarm om att en kvi­ga fast­nat i gytt­jan i en tjärn i Snödal i Skällinge ut­an­för Var­berg, upp­ger SVT.

– Det var när äga­ren skul­le ta in dju­ren och räk­na­de dem som han upp­täck­te att det fat­ta­des ett djur, sä­ger Pe­ter Karl­borg, in­re be­fäl, rädd­nings­tjäns­ten i Väst.

EN­LIGT UPP­GIF­TER SKA kon ha va­rit om­kring fy­ra me­ter ut från fast mark, där det in­te går att kö­ra med for­don. Rädd­ning­en sked­de ma­nu­ellt med hjälp av rem­mar, bland an­nat. Mar­ken där kon be­ta­de grän­sar till den sjö där dju­ret fast­nat.

Fem man ur rädd­nings­tjäns­ten var på plats och ar­be­ta­de med att få loss dju­ret ur gytt­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.