Man gri­pen för miss­han­del i Apel­vi­ken

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Un­der lör­dags­kväl­len fick po­li­sen in ett larm om ett bråk i Apel­vi­ken. En patrull kal­la­des dit och det vi­sa­de sig på­gå ett bråk mel­lan en man och en kvin­na. En man född 1970 greps och är miss­tänkt för att ha miss­hand­lat en kvin­na, född 1984, i an­sik­tet.

Ef­ter för­hör an­hölls man­nen, och un­der går­da­gen tog jour­ha­van­de åkla­ga­re be­slut om att lå­ta ho­nom va­ra fort­satt an­hål­len. Kvin­nan ska ha fått skador i an­sik­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.