Fak­ta:

Fal­ken­bergs hamn

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Fal­ken­bergs hamn ägs av kom­mu­nen men drivs av det pri­va­ta fö­re­ta­get Fal­ken­bergs Ter­mi­nal AB. Kom­mu­nen ar­ren­de­rar ut mark och bygg­na­der i ham­nen till fle­ra oli­ka ak­tö­rer. I ham­nen han­te­ras hu­vud­sak­li­gen så­ga­de trä­va­ror, spann­mål, gra­nit och in­du­strirå­va­ror. Ham­nen har till­gång till järn­vägs­spår för gods­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.