Barn svårt trau­ma­ti­se­ra­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SY­RI­EN. Hund­ra­tu­sen­tals barn i Mo­sul och Ni­ne­wa i Irak, som i fle­ra år levt med ex­tre­mist­grup­pen IS sty­re, har nu svå­ra trau­man. Om de in­te tas på all­var ris­ke­rar en ge­ne­ra­tion att gå för­lo­rad, var­nar hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen War Child i en ny rap­port. Or­ga­ni­sa­tio­nen har mött barn i re­gi­o­nen som be­vitt­nat av­rätt­ning­ar, fängs­lats, an­vänts som mänsk­li­ga sköl­dar och an­kla­gats för att ha till­hört IS.

Sam­ti­digt finns in­te till­räck­ligt med peng­ar för bar­nens skol­gång. (TT)

FO­TO: SHAILESH BHATNAGAR/AP

Sol­da­ter och rädd­nings­ar­be­ta­re del­tar i sökin­sat­sen ef­ter jordskre­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.