Straff för sel­fi­es ef­ter olyc­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■EGYPTEN. Am­bu­lans­per­so­na­len tog sel­fi­es vid tå­go­lyc­kan i Alex­an­dria i Egypten i fre­dags där över 40 män­ni­skor om­kom. De straf­fas nu ge­nom att om­pla­ce­ras till en an­nan ort.

Bil­der­na på am­bu­lans­per­so­nal som po­se­ra­de och tog bil­der fram­för tåg­vra­ket spreds till­sam­mans med upp­rör­da kom­men­ta­rer på so­ci­a­la me­di­er ef­ter döds­o­lyc­kan.

Hälso­de­par­te­men­tets chef för am­bu­lans­verk­sam­het sä­ger att det var opas­san­de gjort och om­pla­ce­rar de sex an­ställ­da. (TT­AFP)

FO­TO: RAVY SHAKER/AP

Över 40 män­ni­skor om­kom i tå­go­lyc­kan i Alex­an­dria i Egypten i fre­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.