1700-tal­storp total­för­stört

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYC­KA. Ett torp från 1700­ta­let total­för­stör­des i en brand un­der nat­ten till går­da­gen, rap­por­te­rar P4 Jön­kö­ping. När rädd­nings­tjäns­ten kom till går­den norr om Vrigstad var hu­set re­dan över­tänt. Tju­go brand­män från tre oli­ka brand­sta­tio­ner del­tog i släck­nings­ar­be­tet.

Tor­pet an­vänds i in­spel­ning­en av TV4:S re­a­li­ty­se­rie ”Far­men”, som just nu på­går. Hu­set an­vänds i ”Tor­pet”, som är en webb­ver­sion av hu­vud­pro­gram­met.

Det är and­ra gång­en på kort tid som in­spel­ning­en av do­kuså­pan drab­bas av brand. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.