Döms för stöl­der på tur­ne­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Tre unga män döms för de miss­lyc­ka­de stöl­der­na på Sca­nia Cup i Sö­der­täl­je i pås­kas.

Mitt i nat­ten drog tri­on igång brand­lar­met på sko­lan där del­ta­gan­de ung­do­mar i bas­ket­tur­ne­ring­en låg och sov.

När sa­lar­na ut­rym­des smög sig män­nen in och län­sa­de rum­men på sa­ker vär­da 150 000 kro­nor.

Tack va­re att en av de drab­ba­de ha­de funk­tio­nen ”hit­ta din ip­ho­ne” kun­de tju­var­na och vär­desa­ker­na spå­ras – till to­a­let­ten på sko­lan. Lä­rar­na knac­ka­de på men fick sva­ret ”vi baj­sar”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.