Hit­ta­de rå­djur på poo­len

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■DJUR. En fa­milj i Tro­sa fick ovän­tat be­sök på lör­dags­mor­go­nen.

På pool­du­ken låg ett rå­djur som up­pen­bar­li­gen ha­de tänkt ta sig ett sval­kan­de dopp i fa­mil­jens pool.

Rå­dju­ret ha­de skut­tat rakt ut på pool­du­ken och lyc­ka­des in­te ta sig till­ba­ka till fast mark igen.

Fa­mil­jen lyc­ka­des till slut med ge­men­sam­ma kraf­ter baxa bort Bam­bi som låg och pus­ta­de en stund in­nan den res­te sig upp och ving­la­de iväg, skri­ver Sö­der­man­lands Ny­he­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.