Rädd­nings­in­sats stop­pas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MIGRATION. Hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen Lä­ka­re ut­an grän­ser (MSF) med­de­lar att man upp­hör med si­na in­sat­ser för att räd­da flyk­ting­ar i Me­del­ha­vet. Det­ta ef­tersom or­ga­ni­sa­tio­nen kän­ner sig ho­tad av den li­bys­ka kust­be­vak­ning­en.

Räd­da bar­nen och den tys­ka hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen Sea Eye föl­jer MSF:S ex­em­pel. Un­der går­da­gen med­de­la­de Sea Eye att man slu­tar upp med in­sat­ser­na på Me­del­ha­vet på grund av den ”fi­ent­li­ga stäm­ning­en”. (Tt­reuters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.