Död­ligt våld i oro­ligt Kash­mir

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FO­TO: DAR YASIN/AP

■■Minst fem per­so­ner rap­por­te­ras ha dö­dats i våld­sam­he­ter i den om­strid­da Kash­mir­re­gi­o­nen i In­di­en.

Det­ta se­dan in­dis­ka styr­kor om­ring­at byn Aw­ne­e­ra i sö­der, ef­ter ett tips om att väp­na­de se­pa­ra­tistre­bel­ler be­fann sig i om­rå­det. I eld­stri­den som följ­de dö­da­des tre se­pa­ra­tis­ter och två sol­da­ter, en­ligt den in­dis­ke ar­méns ta­les­man, övers­te Ra­jesh Ka­lia.

På bil­den kas­tar en re­bell sten mot in­dis­ka re­ge­rings­styr­kor i sta­den Sri­na­gar i den in­disk­kon­trol­le­ra­de de­len av Kash­mir. (TT-AFP-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.