Re­do att se om jag kom­mer ihåg hur man flyt­tar pjä­ser­na.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■GARRI KASPAROV,

som un­der 1990-ta­let do­mi­ne­ra­de schack­värl­den med sin ag­gres­si­va stil och färg­star­ka per­son­lig­het, gör come­back. I dag stäl­ler han, som en av tio sär­skilt in­bjud­na spe­la­re, upp i en täv­ling i St Lou­is i USA. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.