I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PAKISTAN. 70 år av själv­stän­dig­het från Stor­bri­tan­ni­en.

■■TUR­KI­ET. Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan hål­ler tal på Akp-par­ti­ets 16-års dag.

■■KONGRESS. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) ta­lar på Ssu-kon­gres­sen.

■■SOM­MARPRAT. Af­färs­man­nen Per­cy Nils­son som­marpra­tar i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.