DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 20 år se­dan, 1997, fi­ra­de Pakistan sitt 50-års­ju­bi­le­um som själv­stän­dig stat, och näs­ta dag var det In­di­ens tur. De bå­da grann­län­der­na fri­gjor­de sig från den brit­tis­ka kro­nan 1947.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.