Tvåå­ker bjöd på ma­ka­lös mål­fest

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Vil­ken riv­start av Tvåå­ker! Förs­ta må­let ef­ter 50 se­kun­der och led­ning med 3–0 ef­ter en knapp kvart.

TVÅÅ­KER HITTARP

(4–2)

5 2

Mål­fyr­ver­ke­ri­et fort­sat­te. Ef­ter en dryg halv­tim­me ha­de vi fått se yt­ter­li­ga­re tre mål; först två re­du­ce­ring­ar av Hittarp och se­dan vik­ti­ga 4–2 (Jas­min Baru­cic) när gäs­ter­na fått vitt­ring.

Det var ock­så Baru­cic som sat­te to­nen med sitt 1–0, i stort sett di­rekt ef­ter av­spark.

Läc­kert fram­spe­lad av Per­pa­rim Beqaj pric­ka­de Jas­min in bol­len via stol­pen.

Sen sat­te Beqaj 2–0 ef­ter tio mi­nu­ter och så skic­ka­de Erik Fer­man in 3–0 mi­nu­ten se­na­re, med ett lång­skott via stol­pen.

– Det var ba­ra att sit­ta och nju­ta, er­kän­de Tvåå­kers trä­na­re Mat­ti­as Lind­ström.

Men Hittarp lät sig in­te ner­slås; det blev bå­de 3–1 och 3–2 in­nan halv­tim­men var spe­lad.

– Så spe­lar Hittarp, det är full fart och blir of­ta myc­ket mål, sa Tvåå­kers trä­na­re och er­kän­de att Baru­cics 4–2 var en väl­kom­men replik.

Målor­gi­en kom dock av sig i and­ra halv­lek. Fast det sak­na­des in­te chan­ser.

Hem­mamål­vak­ten Jo­a­kim Dahl­berg stod för en vik­tig rädd­ning, när han stop­pa­de Rasmus Fris­ted­ts mål­för­sök med en ben­pa­rad.

– Jag var väl tvung­en till det, ef­ter min då­li­ga ut­spark, sa Jo­a­kim.

AND­RA HALVLEKS EN­DA mål kom när Erik Fer­man hit­ta­de rätt för and­ra gång­en.

– Det hän­der in­te of­ta att jag gör två mål i sam­ma match, er­kän­de Fer­man ef­teråt.

Vins­ten gav Tvåå­ker när­kon­takt med tä­ten, in­te minst ef­tersom se­ri­e­le­dan­de Dal­storp åk­te på stord­äng (2–7) mot Eskils­min­ne.

– Jag tror att kam­pen om se­rie­se­ger står mel­lan Sä­ve­da­len, Eskils­min­ne och Tvåå­ker, tip­par Mat­ti­as Lind­ström.

TVÅÅ­KER VAR BLEKT i för­ra hem­ma­mat­chen (1–2 mot As­sy­ris­ka), men har se­dan väx­lat upp igen.

Mot Hittarp var det ing­et snack om sa­ken. Tvåå­ker vann helt rätt­vist, ef­ter att ha vi­sat upp en im­po­ne­ran­de ef­fek­ti­vi­tet.

Bild: AN­DERS FLINK

VASSA AVSLUTARE. Tvåå­kers fem full­träf­far gjor­des av, från väns­ter: Jas­min Baru­cic (1–0 och 4–2), Erik Fer­man (3–0 och 5–2) och Per­pa­rim Beqaj (2–0).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.