Dahl­gren allt när­ma­re förs­ta Stcc-ti­teln

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ro­bert Dahl­gren har ta­git ett fast grepp om årets Stcc-mäs­ter­skap. Men det går fort­satt tungt för Mar­kus An­ner­vi från Fal­ken­berg.

Mar­kus ha­de ing­en lyc­kad helg på Gel­lerå­sen i Karlsko­ga. Han blev 14:e i kva­let och de tre ra­cen gav in­te hel­ler någ­ra po­äng.

Bru­tet i förs­ta, en tret­ton­de­plats i and­ra och en sex­ton­de­plats i tred­je.

Desto lju­sa­re för Ro­bert Dahl­gren. Det blev två seg­rar och en tred­je­plats i söndagens tre lopp på Gel­lerå­sen och han ut­ö­kar led­ning­en med sex lopp kvar att kö­ra.

DAHL­GREN HAR NU 40 po­äng till go­do på Fred­rik Ek­blom på andra­plat­sen i sam­man­dra­get. Nu går det att pra­ta om match­boll för Dahl­gren,

– Det tyc­ker jag att det är, sä­ger han.

Det blir i så fall förs­ta Stc­cti­teln för Ro­bert Dahl­gren som ti­di­ga­re kom­mit tvåa som bäst. Men själv vill han in­te ta ut nå­got i för­skott.

– DET ÄR MYC­KET kvar att kö­ra om, och det ska man va­ra öd­mjuk in­för, för det är inga duvung­ar jag har att kö­ra mot. Så mäs­ter­ska­pet le­ver, mer än vad folk tror, sä­ger han till SVT.

Dahl­gren vann da­gens förs­ta lopp och tog en tred­je plats i det and­ra, som Ek­blom vann. I det sis­ta blev det en sä­ker se­ger med stall­kam­ra­ten Daniel Hag­löf som tvåa och Ek­blom på tred­je plats.

NU ÅTER­STÅR TVÅ täv­lings­hel­ger. Stcc-fi­na­len körs på Man­torp den 16 sep­tem­ber. Ek­blom ser ut att bli Dahl­grens främs­ta ut­ma­na­re till ti­teln ef­tersom Jo­han Kristof­fers­son, som lig­ger trea i sam­man­dra­get, in­te kom­mer att kö­ra de åter­stå­en­de lop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.