Cel­ta Vi­gos Gui­det­ti ska­dad i gen­re­pet

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: John Gui­det­ti tving­a­des läm­na Cel­ta Vi­gos gen­rep in­för den spans­ka li­gapre­miä­ren re­dan ef­ter en kvart, med en be­fa­rad ax­el- el­ler nyc­kel­bens­ska­da, upp­ger Af­ton­bla­det. Han blev fälld av en Ro­ma-spe­la­re och ord­na­de en straff åt Cel­ta Vi­go. I sam­ma si­tu­a­tion ska­da­des det svens­ke an­fal­la­ren och tving­a­des bry­ta. Han höll sig mot den hög­ra ax­eln när han gick ut.

Cel­ta Vi­go spe­lar li­gapre­miä­ren på lör­dag mot Re­al So­ci­e­dad.

Bild: IRG SPAIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.