Ney­mar star­tar i de­bu­ten

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Pa­ris Saint-ger­main be­ta­la­de Bar­ce­lo­na 2,1 mil­jar­der för Ney­mar. Men den re­kord­dy­ra värv­ning­en hann in­te bli spel­klar till PSG:S pre­miärom­gång hem­ma mot Ami­ens. Nu i vec­kan blev all pap­persex­er­cis un­dan­stö­kad och den bra­si­li­ans­ke stjär­nan blev klar för spel i sin nya klubb.

– En sak är klar: vi vill att han ska få gö­ra sin de­but på sön­dag. Det har sett bra ut på trä­ning­ar­na. Han är re­do och vi vill ha med ho­nom i star­tel­van, sa­de klub­bens trä­na­re Unai Eme­ry ef­ter att Ney­mar för­kun­na­des spel­klar.

Nu står det ock­så klart att han kli­ver in di­rekt i PSG:S star­tel­va mot den svens­ke mål­vak­ten Karl-jo­han Johns­sons Gu­ing­amp bor­ta. Han bil­dar ett tre­man­na-an­fall med Edin­son Ca­va­ni och Ang­el di Ma­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.