Le­gen­da­ren ”Dal­las” har avlidit

Hallands Nyheter - - Sporten -

SPORT: Ban­dy­spe­la­ren Gö­ran ”Dal­las” Sed­vall, har gått bort, rap­por­te­rar Af­ton­bla­det. Han dog i lör­dags kväll ef­ter en tids sjuk­dom, skri­ver tid­ning­en. ”Dal­las” var en bollar­tist som de­bu­te­ra­de re­dan 14 år gam­mal i mo­der­klub­ben Bro­berg 1955. Kar­riä­ren blev lång, 24 år. Han spe­la­de 57 lands­kam­per, var med att vin­na sil­ver vid fy­ra VM och gjor­de för lands­la­get 25. Hans sis­ta match blev, of­fi­ci­ellt, Sm-fi­na­len 1979, då hans Bro­berg för­lo­ra­de mot Bol­tic.

Vid bandy-vm i Moskva 1973 ut­sågs Sov­jets Mas­lov till bäs­ta for­ward. Men på fest­ban­ket­ten ef­ter mat­chen, över­läm­na­de Mas­lov pri­set, två mi­ni­a­tyr­sa­mo­va­rer, till ”Dal­las” med or­den: ”De här ska du ha, du är bäst”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.