Mar­dröms­start för Nor­val­la

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5 HAL­LAND: Det var ing­en bra start för Nor­val­la i mat­chen mot Cen­tern. Trots två bak­läng­es­mål på de förs­ta sex mi­nu­ter­na lyc­kas de till slut vän­da och vin­na med 4–3 (3–2).

– Vi stod på hä­lar­na förs­ta tio och de gör två enk­la mål. Sen ryc­ker vi upp oss re­jält och bör­ja vi­sa li­te at­ti­tyd, sa Nor­val­las trä­na­re Mikael Östh.

Ro­bert Hult, som var till­ba­ka från start för da­gen, gjor­de Nor­val­las två förs­ta och det var kvit­te­rat. Nor­val­la gjor­de se­dan ett mål på straff.

– Sen gör de 3–3 med halv­tim­men kvar. Vi ha­de fle­ra chan­ser att gö­ra fler mål sen, be­rät­ta­de Östh.

Och i den 86:e kom se­ger­må­let. Mikael An­ders­son på hör­na rätt i mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.