Var­bergs Gif för­stär­ker med en kvar­tett

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Fy­ra nya spe­la­re finns med i den trupp som Var­bergs Gif mönst­rar in­för mån­da­gens Hal­lands-der­by mot Hal­mia på Ör­jans Vall.

Gif-trä­na­ren Hal­da Ka­bil har häm­tat tre spe­la­re från Bosni­en; Si­ni­sa Ra­do­ja, Sabri­ja Ci­ka­ric och Mi­len­ko Ma­lo­vic. Dess­utom spe­lar Enir Ham­zic, för­sva­ra­re från Äng­el­holm, nu­me­ra med Gif.

Vil­ka ur kvar­tet­ten som kom­mer att med­ver­ka i der­byt åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.