Fum­lig häxa i ma­giskt även­tyr

Hallands Nyheter - - Tv guide -

Den brit­tis­ka fan­ta­sy­se­ri­en ”The worst wit­ch” är ba­se­rad på Jill Murp­hys po­pu­lä­ra bokse­rie med sam­ma namn. Vi får föl­ja Mildred Hub­bles (Bel­la Ram­sey) som har lyc­kats bli an­ta­gen till häx­sko­lan Cack­le’s trots att hon in­te kom­mer från en ma­gi­ker­fa­milj.

Ef­ter en vil­sen start kän­ner den nå­got fum­li­ga Mildred sig snart hem­ma, och i förs­ta sä­song­en skild­ras hen­nes ma­gis­ka upp­tåg och även­tyr på sko­lan. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.