Nils­son be­rät­tar om sin kar­riär

Hallands Nyheter - - Tv guide -

Han är snic­ka­ren som blev bygg­her­re, ent­re­pre­nör, id­rotts­le­da­re och stjär­na i Skå­ne. Per­cy Nils­son är en af­färs­man med många sträng­ar på sin ly­ra. Nu be­rät­tar han om sitt liv i ”Som­mar i P1”. P1 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.