Från Ro­sen­gård till världs­top­pen

Hallands Nyheter - - Tv guide -

SVT re­pri­se­rar do­ku­men­tä­ren ”Den unge Zla­tan” från 2016, av Fred­rik och Mag­nus Gert­ten. Här skild­ras be­rät­tel­sen om Zla­tan Ibra­hi­mo­vics väg in i fot­bol­len, in­nan han blev världs­känd. SVT2 21.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.