Ar­ving­ar­na har fullt upp på går­den

Hallands Nyheter - - Tv guide -

I dans­ka dra­ma­se­ri­en ”Ar­ving­ar­na” får den tred­je sä­song­en sin upp­lös­ning. På fa­mil­je­går­den Grøn­ne­gaard rå­der full ak­ti­vi­tet ef­ter att kom­mu­nens pla­ner för vat­ten­ver­ket läckt ut. SVT1 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.