Sui­te Fran­cai­se

KRIGSDRAMA

Hallands Nyheter - - Tv guide -

Fransk små­stad, 1940. Lu­ci­les (Michel­le Wil­li­ams) man är in­kal­lad. Tysk of­fi­cer (Matt­hi­as Scho­e­naerts) oc­ku­pe­rar de­ras hem. Lad­dat om för­bju­den kär­lek i kri­gets skug­ga. (Stor­bri­tan­ni­en, 2014) TV8 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.