Andrea re­do för and­ra Ssl-sä­song­en

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Andrea En­vall gjor­de 30 po­äng i SSL för­ra sä­song­en. Nu vill Wics ta­lang öka den skör­den. Pre­miär vän­tar mot Iksu i mor­gon.

STCC: Det förs­ta kva­let på Man­torp blev en ka­ta­strof för kval­kung­en Ro­bert Dahl­gren.

Han ha­de chan­sen att un­der årets sista Stcc-helg säk­ra mäs­ter­ska­pet re­dan in­nan lop­pen på lör­da­gen. Men nu gick allt åt sko­gen.

Elf­te plats i det som kal­las Q1 och där­med fär­dig­kört. Dahl­gren kom­mer att star­ta långt ner i fäl­tet un­der al­la lop­pen. Och det öpp­nar en möj­lig­het för två­an Fredrik Ek­blom, om än en li­ten.

Ek­blom tog chan­sen och kva­la­de till po­le­po­si­tion i två av tre heat. Upp till mäs­ter­ska­pet är det nu 74 po­äng. För att snu­va Dahl­gren på ti­teln mås­te Ek­blom vin­na al­la tre ra­cen i mor­gon, sam­ti­digt som Ro­bert Dahl­gren tar högst en po­äng to­talt. Det mot­sva­rar en ti­on­de­plats.

Mar­cus An­ner­vi ha­man­de på plats 16 i förs­ta kva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.