Pro­te­ste­ra även mot rys­ka Za­pad 17

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Var med och pro­te­ste­ra mot Au­rora 17” (14/9).

FÖR­SVAR. Var­för in­te ock­så pro­te­ste­ra mot Za­pad 17? Den enor­ma rys­ka mi­li­täröv­ning som star­tar i dag (tors­dag) och där, en­ligt upp­gift, cir­ka 100 000 sol­da­ter in­går. En­ligt Ex­pres­sen: ”Ryss­lands grann­län­der fruk­tar att öv­ning­en är en för­be­re­del­se – el­ler en täck­man­tel – för in­va­sion”. Ryss­land vill in­te ha nå­gon in­syn i den­na öv­ning.

Bir­git­ta Tall­gren An­ders­son

Bild: TO­MAS ONEBORG/SVD/TT

MI­LI­TÄR. För­svars­öv­ning­en Au­rora 17 på­går just nu i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.