Kom­mu­nen slö­sar ut­an för­kla­ring

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Jag blir så fruk­tans­värt arg, när jag lä­ser vil­ken non­cha­lant in­ställ­ning po­li­ti­ker­na har till att 2.7 mil­jo­ner kro­nor av skatte­me­del för­svin­ner rakt ut till ing­en an­vänd­ning för skat­te­be­ta­lar­na.

I HN 12/9 sä­ger Claes-l Ljung: Jag vill ingen­ting ve­ta. Det är väl någon­ting som in­te fun­kar i ma­ski­ne­ri­et.

Det är väl in­te kons­tigt, att vi van­li­ga män­ni­skor, som job­bat he­la li­vet och be­ta­lat en mängd skatt, tap­par för­tro­en­det för po­li­ti­ker. Det vet vi ju al­la och det mär­ker vi ock­så, att det skall spa­ras in­om al­la kom­mu­nens verk­sam­he­ter. Så slö­sas det ut­an nå­gon för­kla­ring. När det pas­sar po­li­ti­ker­na.

Eli­sa­beth

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.