Hallän­ning­ar mo­del­lar för Kungs­mäs­san

Hallands Nyheter - - Nyheter - JEN­NIE PERS­SON 010-471 50 26 jen­nie.pers­son@hn.se

Två hallän­ning­ar blir an­sik­tet ut­åt när Kungs­mäs­sans höst­kam­panj drar igång.

Un­der köp­man­na­va­ru­hu­sets kam­panj ”Next­mo­del” ges vem som helst chan­sen att bli mo­dell för att re­pre­sen­te­ra det stora köp­centrat. ”Next­mo­del” hålls tre gång­er om året och sist an­sök­te 350 per­so­ner om att få va­ra an­sik­tet ut­åt och två av dem som val­des ut var Mia Hag­blom från Var­berg och Ma­til­da Carl­bark från Fal­ken­berg.

– Det känns väl­digt ro­ligt, men det kom­mer nog bli li­te skumt att se sig själv på re­klam­bil­der­na, sä­ger 27-åri­ga Ma­til­da Carl­bark.

Hon och Mia Hag­blom, till­sam­mans med åt­ta and­ra mo­del­ler, kom­mer fin­nas på bild, bland an­nat i Kungs­mäs­sans eg­na ma­ga­sin samt på re­klam­bil­der för de oli­ka bu­ti­ker­na.

– Jag blev jät­te­choc­kad när jag fick re­da på att jag ha­de bli­vit ut­vald. Jag har va­rit in­tres­se­rad av mo­del­lyr­ket men vet att det är en tuff bransch, sä­ger Mia Hag­blom, som är 17 år och bor i Var­berg.

Ma­til­da Carl­bark och Mia Hag­blom kom­mer att sy­nas i Kungs­mäs­sans kam­panj un­der hös­ten 2017.

Bild: KUNGS­MÄS­SAN

FRÅN VAR­BERG. Mia Hag­blom från Var­berg blir mo­dell för Kungs­mäs­san i Kungs­bac­ka un­der hös­ten 2017.

Bild: KUNGS­MÄS­SAN

FRÅN FAL­KEN­BERG. Ma­til­da Carl­bark är ock­så mo­dell för Kungs­mäs­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.