Mix­er­bord till Alf­s­högs kyr­ka

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

ALFSHÖG: Fal­ken­bergs pas­to­rat har an­sökt hos läns­sty­rel­sen om att få sät­ta mix­er­bor­det för ljud och ljus på en ny plats i kyr­kan. Pas­to­ra­tet vill för­kor­ta den bak­re bän­ken mot yt­ter­väg­gen på ena si­dan av mitt­gång­en. På så sätt blir det möj­ligt att få plats med ett ny­byggt mix­er­bord. Ar­be­tet ska ut­fö­ras på sam­ma sätt som i Ves­si­ge kyr­ka. Mix­er­bor­det ska må­las i en grå ny­ans, sam­ma som bän­k­in­red­ning­en har i dag. Läns­sty­rel­sen sä­ger ja till den pla­ne­ra­de för­änd­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.