Bätt­re till­gäng­lig­het ut­an­för kyr­ka

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

KÖINGE: Till­gäng­lig­he­ten fram­för tor­nen­trén till Köinge kyr­ka be­hö­ver för­bätt­ras. Där­för har Fal­ken­bergs pas­to­rat an­sökt hos läns­sty­rel­sen om att få läg­ga gång­plat­tor fram­för en­trén. Det ak­tu­el­la om­rå­det sträc­ker sig från en­trén, väs­terut fram till gräs­mat­tan. Läns­sty­rel­sen tyc­ker att för­bätt­ring­en är bra och sä­ger ja till att ytan be­läggs med gra­nit­häl­lar med flam­mad yta och så­ga­de kan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.