Det har in­te fun­nits nå­got al­ter­na­tiv till att lå­sa in dem i hyt­ter­na.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EN TA­LES­PER­SON

för fär­je­bo­la­get DFDS om de tolv mi­gran­ter som är fast på en fär­ja mel­lan Istan­bul och Odes­sa. Var­ken Tur­ki­et el­ler Ukrai­na vill ta emot dem. En­ligt bo­la­get har män­nen va­rit våld­sam­ma och ho­tat att be­gå själv­mord. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.