Utri­kesmi­nis­tern by­ter jobb

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NOR­GE. Nor­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Bør­ge Bren­de har tac­kat ja till pos­ten som pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum. Han stan­nar kvar som ut­ri­kesmi­nis­ter till mit­ten av ok­to­ber. Vid en press­träff i Oslo be­rät­ta­de Bren­de att han i vec­kan be­stäm­de sig för att by­ta jobb. 51-åring­en har va­rit ut­ri­kesmi­nis­ter för Høy­re i Er­na Sol­bergs re­ge­ring se­dan ok­to­ber 2013. Han har ti­di­ga­re in­ne­haft fle­ra oli­ka äm­be­ten in­om World Eco­no­mic Fo­rum el­ler Världs­e­ko­no­miskt fo­rum. (TT-NTB)

Bør­ge Bren­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.