Par­la­ment av­sät­ter re­ge­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PERU. Pe­rus kon­gress som kon­trol­le­ras av op­po­si­tio­nen har be­slu­tat att av­sät­ta pre­si­dent Pedro Pablo Kuczynskis mi­ni­stär ge­nom en miss­tro­en­de­för­kla­ring.

Be­slu­tet kom ef­ter att pre­si­den­ten själv ut­ma­nat kon­gres­sen att miss­tro­en­de­för­kla­ra he­la hans re­ge­ring, om par­la­men­tet vil­le gö­ra verk­lig­het av pla­ner­na på att tvinga bort hans ut­bild­nings­mi­nis­ter Ma­rilú Mar­tens.

Kuczyn­ski har haft svårt att re­ge­ra på grund av sitt mi­ni­ma­la stöd i kon­gres­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.