Stort hasch­be­slag i Kö­pen­hamn

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

DAN­MARK. Dansk po­lis har hit­tat 280 ki­lo hasch med kopp­ling till en man som miss­tänks hand­la med nar­ko­ti­ka i stör­re ska­la. I för­sälj­nings­led har det be­slag­tag­na haschet ett vär­de på mot­sva­ran­de näs­tan 18 mil­jo­ner svens­ka kro­nor, en­ligt ett press­med­de­lan­de från Kö­pen­hamns­po­li­sen.

Sam­ti­digt hit­ta­des ock­så ett skar­plad­dat au­to­mat­va­pen. Häkt­nings­för­hand­ling med den 43-åri­ge man­nen hölls i går i Kö­pen­hamn. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.