Fak­ta: Cas­si­ni

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Cas­sin-huy­gensupp­dra­get är en ge­men­sam sats­ning mel­lan den ame­ri­kans­ka rymd­sty­rel­sen Na­sa, ESA och den Ita­li­ens­ka rymd­sty­rel­sen. Det är det förs­ta som åkt i om­lopps­ba­na runt Sa­tur­nus. Med på fär­den fanns son­den Huy­gens, som lan­da­de på må­nen Ti­tan 2005. Sve­ri­ge har va­rit med på ett hörn, då In­sti­tu­tet för rymd­fy­sik i Uppsa­la an­sva­rat för en Lang­muir­sond på Cas­si­ni. Lang­muir be­skrivs som en vä­dersta­tion för elekt­riskt laddad gas, som ger in­for­ma­tion om bland an­nat tem­pe­ra­tur och sam­man­sätt­ning hos at­mo­sfä­ren. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.