I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FIN­LAND. Kron­prin­ses­san Victo­ria när­va­rar vid ope­ra­fö­re­ställ­ning­en Höst­so­na­ten med an­led­ning av Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um på Na­tio­na­lo­pe­ran.

ITA­LI­EN. Da­lai la­ma be­sö­ker Si­ci­li­en.

TYSKLAND. Ok­to­ber­fes­ten i Mün­chen in­leds.

LYMFOMDAGEN. Blodcan­cer­för­bun­dets te­ma­dag med den van­li­gas­te blodcan­cer­sjuk­do­men i fo­kus.

LÖRDAGSINTERVJU. Eb­ba Busch Thor (KD) i SR:S Ekot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.