Na­no ny trend i livs­me­dels­till­verk­ning

Hallands Nyheter - - Konsument -

TREND: Na­no­tek­ni­ken kry­per in i vå­ra livs­me­del. Äm­net är kon­tro­ver­si­ellt, men många glo­ba­la livs­me­dels­fö­re­ta­get läg­ger enormt myc­ket peng­ar på forsk­ning­en, skri­ver Ak­tu­ell håll­bar­het.

Nano­par­tik­lar är pyt­tesmå par­tik­lar som kan ge livs­me­del nya egen­ska­per. Ma­ten kan bli nyt­ti­ga­re med mer lättupp­tag­li­ga nä­rings­äm­nen. Vis­sa de­lar som soc­ker och fett kan tas bort ut­an att för­änd­ra sma­ken på livs­med­let. Håll­bar­he­ten kan för­läng­as. Och nano­par­tik­lar kan sty­ra stam­cel­ler­nas ut­veck­ling i till­verk­ning­en av konst­gjort kött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.