Bir­git­ta Tall­gren An­ders­son

Li­te om:

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: 77 år * Född: I Had­dom i Fin­land * Bor: Var­berg * Fa­milj: Två dött­rar, sju barn­barn och en sär­bo * In­tres­sen: Folk­bild­ning, sam­häl­le, po­li­tik, språk. lit­te­ra­tur och um­gås med folk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.