Ing­et för de med lägst pen­sion

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Stran­ninge

på ”Vad får de med lägst pen­sion?” (4/10).

PEN­SION. Aj, aj! Läs­te i da­gens HN att de med lägst pen­sion in­te skall få läg­re skatt. Dock blir det skat­te­lätt­na­der för de med hög­re (ovisst hur).

Oj, oj! Det står sos­sar bakom den­na om­vän­da Ro­bin Hood-men­ta­li­tet. Jag hör suc­kar­na från hög­re sfä­rar där man kanske kan fin­na Per Al­bin, El­ran­der och Pal­me. Ack! Kom­pen­sa­tio­ner i form av sjuk­vård mm fö­re­fal­ler ba­ra il­lu­stre­ra bris­tan­de er­fa­ren­het och kanske fan­ta­si. Det enk­la or­det em­pa­ti får in­te bli tomt och ut­an in­ne­börd i den prak­tis­ka verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.