Ing­et män­ni­sko­vär­digt liv i läg­ren

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Ett ”in­te” ha­de fal­lit bort i en me­ning i går­da­gens in­sän­da­re med ru­bri­ken”sd me­nar att nå­gon an­nan ska lö­sa pro­ble­met”. Här är det rät­ta styc­ket: ”I kri­sens när­om­rå­den, i län­der med myc­ket stor re­surs­knapp­het, tas i det­ta nu åt­skil­li­ga mil­jo­ner flyk­ting­ar om hand un­der omänsk­li­ga för­hål­lan­den. Ett män­ni­sko­vär­digt liv ex­i­ste­rar in­te i des­sa lä­ger.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.