Star­ta som­ma­ren på Me­del­ha­vet.

Hallands Nyheter - - Varberg -

Följ med på en kryss­ning om­bord på fem­stjär­ni­ga se­gel­far­ty­get Se­acloud II. Kryss­ning­en bju­der, förutom på god mat och dryck, även på in­tres­san­ta stopp i Me­del­ha­vet. Re­san bör­jar i Rom och av­slu­tas i Ma­la­ga. På vägen har vi fått upp­le­va Kor­si­ka, Sar­di­ni­en, Me­nor­ca, Pal­ma, Ibi­za och den lil­la ön For­men­te­ra som lig­ger sö­der om Ibi­za. Det är en fan­tas­tisk käns­la att seg­la med ful­la se­gel mot nya spän­nan­de mål. Kö­ket hål­ler en myc­ket hög ni­vå och ut­val­da vi­ner till mål­ti­der­na är in­klu­de­rat i pri­set. Avre­sa från Gö­te­borg 11 maj. Svensk­ta­lan­de färd­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.