En om­väx­lan­de re­sa till skö­na An­da­lu­si­en.

Hallands Nyheter - - Varberg -

En här­lig 19 da­gars re­sa till he­ta An­da­lu­si­en den 2 april till den 20 april. Du be­ta­lar en­dast 13.795kr/per­son. 5 in­tres­san­ta ut­flyk­ter in­går lik­som halv­pen­sion i lä­gen­het med bal­kong ca 200 m från ham­nen och sand­stran­den i den upp­skat­ta­de se­meste­ror­ten Pu­er­to Ba­nus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.