Upp­lev Ja­pans kul­tu­rel­la höjd­punk­ter.

Hallands Nyheter - - Varberg -

En här­lig kul­tur­re­sa till Ja­pans höjd­punk­ter. Vi upp­le­ver Kyo­to, den gam­la kej­sarsta­den som båg­nar av kul­tur och histo­ria, vack­ra gei­shor och ett so­fisti­ke­rat kök och fort­sät­ter se­dan till det historiska Hi­ros­hi­ma. Här vän­tar en båt till den stäm­nings­ful­la tem­pe­lön Miya-ji­ma. Vi tar det be­röm­da snabb­tå­get Shin­kan­sen till To­kyo och be­sö­ker bå­de tem­pel och kej­sar­pa­lats, värl­dens störs­ta fisk­mark­nad Tsu­ki­ji och ne­on­lju­sens hem­vist Shi­buya. Med Nyt­ta & Nö­je be­ta­lar du 21.998 kro­nor/per­son i de­lat dub­bel­rum. Avre­sa från Gö­te­borg den 2 mars 2018. Be­grän­sat an­tal plat­ser. Svens­ka re­se­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.